เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ป้ายทางหนีไฟ


ป้ายทางหนีไฟ

อาคาร สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ การออกแบบอาคารควรมีทางออกฉุกเฉินหรือบันไดหนีไฟ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเมื่อไหร่ เรามักพบเห็นข่าวเกี่ยวกับเพลิงไหม้ในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ แล้วปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างในอพยพออกมาไม่ทัน ทำให้ถูกไฟไหม้จนเสียชีวิต ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นอกจากอาคารต้องมีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินแล้ว ควรมีการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ เพื่อบอกให้ทุกคนทราบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ป้ายทางหนีไฟ มีมาตรฐานและข้อกำหนดในการติดตั้งที่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ซึ่งก่อนติดตั้งอยากให้ทุกคนศึกษาเอาไว้จะได้ติดตั้งป้ายทางหนีไฟอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด การติดตั้งป้ายทางหนีไฟมีข้อควรรู้และมีมาตรฐานในการติดตั้งอย่างไร เราสรุปมาให้เข้าใจง่าย ดังนี้ 

  • ขนาดของป้ายทางหนีไฟ เริ่มต้นที่ 15 x 18 cm องค์ประกอบ 1 ชิ้น ขนาดองค์ประกอบอยู่ที่ 10 cm สำหรับองค์ประกอบของป้ายทางหนีไฟจะปรับเพิ่มไปเรื่อยๆ ตามขนาดของป้าย เช่น ขนาดป้าย 28 x 32 cm มีองค์ประกอบ 2 ชิ้น 
  • ความสูงในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ อ้างอิงจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยควรมีความสูงอยู่ระหว่าง 2-2.7 เมตร เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน 
  • ระบบให้แสงสว่างของป้ายทางหนีไฟ ควรมีระบบแสงสว่างในตัว โดยที่แสงสว่างจะต้องส่องสว่างแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นตอนไหน แม้ไฟฟ้าดับไปแล้วแสงสว่างของป้ายทางหนีไฟต้องส่องต่อเนื่องอย่างน้อย 120 นาที ลักษณะของระบบแสงสว่าง ควรต่อแยกจากวงจรหลัก สายไฟที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ทนทานต่อความร้อนได้ดี 
  • ป้ายทางหนีไฟมีมาตรฐานเดียวกัน อาจเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยอาจใช้สีเขียวหรือสีขาวเท่านั้น ป้ายทางหนีไฟประกอบไปด้วยสัญลักษณ์รูปคน ลูกศรชี้ไปยังทางออก หรือตัวหนังสือ ข้อความทางออก หรือ Exit 

นี่ก็คือ มาตรฐานคร่าวๆ ของการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ผู้ติดตั้งควรศึกษาเอาไว้ จะได้ติดตั้งป้ายได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน หากไม่แน่ใจสามารถสั่งซื้อป้ายทางหนีไฟได้จากผู้ที่จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีบริการรับติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ติดตั้งป้ายทางหนีไฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล 

ทั้งหมดนี้คือ สาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับป้ายทางหนีไฟ ที่เราเอามาสรุปและแชร์ให้ทุกคนรู้ การติดตั้งป้ายทางหนีไฟ มีความสำคัญมากช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร