Tag: อบรม 5ส

5ส มีอะไรบ้าง อบรม 5ส หลักสูตรใดและความสำคัญของการอบรม 5ส5ส มีอะไรบ้าง อบรม 5ส หลักสูตรใดและความสำคัญของการอบรม 5ส

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่ การเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน การดำเนินกิจกรรม 5ส นั้นถือเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อชิ้นงาน นอกจากนั้นการดำเนินกิจกรรม 5 ส ก็ยังเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยอีกด้วย วันนี้เราจะพามาดูกันว่าการอบรม 5 ส คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร อบรมเนื้อหาแบบไหน 5ส ประกอบไปด้วย[...]