Tag: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

เรื่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เรื่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

อาจจะกล่าวได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบร่วมกันนั้น เป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็เป็นเพราะว่าการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ได้รับความต้องการสูงทุกที่ล้วนแล้วแต่ต้องการการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้การใช้ไฟฟ้านั้นคุ้มค่ามากที่สุด ควรเริ่มต้นที่การศึกษาเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อให้การใช้เกิดประโยชน์สูงสุด   อะไรคือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Combined-Cycle Power Plant โดยโรงงานไฟฟ้าแบบนี้จะใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการทำงานของระบบร่วมกันได้แก่กังหันแก๊สซึ่งจะทำงานควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ   อะไรคือส่วนประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบร่วม   สำหรับส่วนประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบร่วมได้แก่ เครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งเราก็จะใช้เครื่องกังหันแบบที่ใช้ในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซโดยทั่วไปไม่ได้มีการผลิตมาใหม่อย่างที่หลายๆคนนั้นเข้าใจกัน ในขณะที่หม้อน้ำก็จะใช้เพื่อเป็นการต้มให้ได้ไอน้ำนั่นเอง สุดท้ายคือเครื่องกังหันไอน้ำเป็นเครื่องกังหันที่ผลิตไอน้ำประเภทเดียวกันกับที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้าพลังงานไอน้ำนั่นเอง   การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบร่วมคืออะไร   หลายคนคงสงสัยใช่หรือไม่ว่าหลักการการทำงานของโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบร่วมคืออะไรกันแน่[...]