Day: March 22, 2022

                อาการโดนเทเป็นเรื่องปกติมากในยุค New Normal เพราะไหนจะต้อง Work From Home เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พอจะออกไปกินอะไรนอกบ้านแฟนก็ไม่ว่าง เพื่อนก็ไม่มี ครอบครัวก็ต้องเว้นระยะห่าง งานนี้ไม่เราเทเขา เขาก็เทเราเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ดังนั้น เมื่อใจมันกำลังเซ อาหารจากร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพคือที่พักใจให้คุณ และสั่งออนไลน์มากินที่บ้านได้ด้วย ถามว่าทำไมต้องสั่งมากินที่บ้าน ก็เพราะคนอกหักกินน้อยซะที่ไหน[...]